Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
Obecný podnik lesov
Slovenská Ľupča
IČO: 31582117
O nás

webové sidlo: opl.slovenskalupca.sk

ZVEREJŇOVANIE
KDE NÁS NÁJDETE ?

Kontaktné informácie:

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
Námestie SNP 13
97613 Slovenská Ľupča
IČO: 31582117
DIČ: 2020453468
IČ DPH: SK2020453468

INFO! Informačná mapa územia katastra obce Slovenská Ľupča.